www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 2 (začátečníci 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
  2. lekce

 

3. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 3 - Past simple - question and negative.
  Minulý čas prostý - otázka a zápor.
  HE DIDN'T DID HE?
  I started I didn't start Did I start?
  you started you didn't start Did you start?
  he / she / it started he didn't start Did he start?
  we started we didn't start Did we start?
  they started they didn't start Did they start?

  Otázka i zápor v minulém čase prostém se tvoří pomocným slovesem DID. DID je minulý čas od DO. Otázka i zápor se zde tvoří stejným způsobem jako v přítomném čase prostém, jen se použije DID místo DO.

  1. Otázka

   Do you know the answer? Did you know the answer?

   Ve větě může být vždy jen jedno sloveso v minulém čase. V záporu a otázce je v minulém čase jen DID, ostatní slovesa jsou v infinitivu.

   They wrote to us. Did they write to us?
   (NOT: Did they wrote)
   I started studying French. Did you start studying French?
   (NOT: Did you started?)

   Ve třetí osobě se nic nemění na rozdíl od přítomného času prostého.

   Does your mother know about it? Did your mother know about it?

  2. Krátká odpověď:

   Yes, he did.
   No, he didn't.

  3. V záporu se ve všech osobách přidává didn't
   (V přítomném čase tomu odpovídá don't / doesn't)

   I didn't eat it.
   He didn't enjoy the party last weekend.

   Pozor:
   V otázkách a záporech se slovesem "to be" se DID nepoužívá.

   Were you at home yesterday? No, I wasn't at home yesterday.
   X
   Did you stay at home yesterday? No, I didn't stay at home yesterday.

  4. Příklady

   Charles brought a lot of presents for his family from Japan. Did he bring any food? No, he didn't.
   Charles was in Japan last year. Was Charles in Korea last year? No, he wasn't.
   Did you see the film last Monday? Yes, I did. It was wonderful.

  Nyní už můžete přejít na cvičení 3. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2