www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 1 (zaèáteèníci 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  V úrovni jsou dostupné následující lekce:
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 1 - Personal pronouns and the verb "to be". OsobnĂ­ zájmena a sloveso "bĂ˝t".
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 2 - Verb "to be" - negative. Sloveso "bĂ˝t" - zápor.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 3 - Verb "to be" - question. Sloveso "bĂ˝t" - otázka.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 4 - Plural nouns, numbers. MnoĹľná èísla, èíslovky.


  Legenda:
  Lekci jste již dokončil Lekci máte rozpracovanou Lekci jste dosud nezačal


  prw2