www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Pre-intermediate 2 (mírnì pokroèilí 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  V úrovni jsou dostupné následující lekce:
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 1 - Present and past. Minulost a pøítomnost.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 2 - Prepositions "like X as". PøedloĹľka "jako".
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 3 - Comparative and superlative adjectives. DruhĂ˝ a tøetĂ­ stupeò pøídavnĂ˝ch jmen.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 4 - Adjectives with -ing / -ed (interesting / interested). Pøídavná jmĂ©na s -ing / -ed (zajĂ­mavĂ˝ / zaujat).


  Legenda:
  Lekci jste již dokončil Lekci máte rozpracovanou Lekci jste dosud nezačal


  prw2