www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 2 (støednì pokroèilí 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  V úrovni jsou dostupné následující lekce:
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 1 - Present and future tenses. PøítomnĂ© a budoucĂ­ èasy.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 2 - Future perfect tense. PøedbudoucĂ­ èas.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 3 - Present perfect, past, past perfect. PøedpøítomnĂ˝, minulĂ˝ a pøedminulĂ˝ èas.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 4 - Neither do I. So do I. Ani já ne. Já takĂ©.


  Legenda:
  Lekci jste již dokončil Lekci máte rozpracovanou Lekci jste dosud nezačal


  prw2