www.online-skola.cz
English for everyone - 2000 slov
přehled kurzů
 

2000 nejpoužívanějších anglických slov

Přechod na lekci
Další
 
1. lekce
Článek
 
Jak se učit ?
Poslat komentář
Článek, rozhovor
 
Přečtěte si pozorně rozhovor, sledujte použití slov ve větách. Na každé barevně odlišené slovo v textu můžete kliknout a uvidíte jeho překlad spolu s několika příklady použití.
Poté přistupte k výukové části lekce po levé straně, kde naleznete interaktivní slovníček nových slov a také cvičení na osvojení si nově nabyté slovní zásoby.
Useful Phrases Užiteèné fráze
What is your name? Jak se jmenujete (jmenuješ)?
Where do you come from? I am English. Odkud jste (jsi)? Jsem Anglièan.
What do you do? I am a student. Co dìláte (dìláš)? Jsem student.
How do you say ..................... in English? Jak se øekne ..................... anglicky?
What does ..................... mean in English? Co znamená ..................... anglicky?
What is the time? Kolik je hodin?
How do I get to ..................... ? Jak se dostanu do ...................?
How much is it? Kolik to stojĂ­?
Straight ahead Rovnì
Turn to the right. Odboète doprava.
Turn to the left. Odboète doleva.
Take the first left. Zahnìte do první ulice vlevo.


prw2