www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 1 - Present simple, continuous, passive. Pøítomný èas prostý, prùbìhový, trpný rod.  1. Form


  2.   POSITIVE NEGATIVE QUESTION
   Present simple - active přítomný prostý I / you / we / they interpret.
   He / she / it interprets.
   I / you / we / they don't interpret.
   He / she / it doesn't interpret.
   Do I / you / we / they interpret?
   Does he / she / it interpret?
   passive I am prepared.
   You / we / they are prepared.
   He / she / it is prepared.
   I am not prepared
   you / we / they aren't prepared
   he / she / it isn't prepared
   Am I prepared?
   Is he / she / it prepared?
   Are you / we / they prepared?
   Present continuous - active přítomný průběhový I am interpreting
   he / she / it is interpreting
   we / you / they are interpreting
   I am not interpreting
   he / she / it isn't interpreting
   we / you / they aren't interpreting
   Am I interpreting?
   Is he / she / it interpreting?
   Are we / you / they interpreting?
   passive I am being followed
   he / she / it is being followed
   we / you / they are being followed
   I am not being followed
   he / she / it isn't being followed
   we / you / they aren't being followed
   Am I being followed?
   Is he / she / it being followed?
   Are we / you / they being followed?

  3. Usage


   1. Present simple


   2. činnost opakující se pravidelně či nepravidelně po určité době I often quote famous people. (Často cituji známé lidi.)
    činnost, o které mluvím obecně I interpret and teach languages. - Tlumočím a učím jazyky.
    (obecně říkám, že něco umím.)

    The assistant always knocks on the door before she enters my office. I acknowledge receiving your offer.
    She doesn't want to disturb me. We don't need your services at the moment.
    Does your assistant knock on the door? Do you have many customers?

   3. Present continuous


   4. činnost právě teď probíhající They are relaxing at the moment. - V tuhle chvíli odpočívají.
    činnost probíhající v delším časovém úseku, ale NE v tomto okamžiku They are dismissing hundreds of people from the company this month. - Tenhle měsíc propouští z firmy stovky zaměstnanců.
    činnost, která bude s jistotou probíhat v blízké budoucnosti We are seeing our friends off at the airport tonight. - Jdeme dnes v noci vyprovodit přátele na letiště.

    The phone is ringing. They are knocking on the door.
    Is their business expanding? Why are they defending him?
    They aren't leaving in the afternoon. I am not arguing.

   5. Passives


   6. V angličtině má trpný rod mnohem širší užití než v češtině,
    obzvláště ve formální angličtině.

    They are being registered. - Právě se registrují.
    They are registered. - Jsou registrováni.

    They are being served. They are depressed.
    It isn't being cleaned. It isn't finished.
    Are they being followed? Is it permitted?

  Nyní už můžete přejít na cvičení 1. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2