www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  V úrovni jsou dostupné následující lekce:
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 1 - Present simple, continuous, passive. PøítomnĂ˝ èas prostĂ˝, prĂąbìhovĂ˝, trpnĂ˝ rod.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 2 - Past simple, continuous, passive. MinulĂ˝ èas prostĂ˝, prĂąbìhovĂ˝, trpnĂ˝ rod.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 3 - Present perfect simple and continuous. PøedpøítomnĂ˝ èas prostĂ˝ a prĂąbìhovĂ˝.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 4 - Past perfect simple and continuous. PøedminulĂ˝ èas prostĂ˝ a prĂąbìhovĂ˝.


  Legenda:
  Lekci jste již dokončil Lekci máte rozpracovanou Lekci jste dosud nezačal


  prw2