www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
  2. lekce
  3. lekce

 

4. lekce
 • Cvičení 1


 • Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 4 - Past perfect simple and continuous. Pøedminulý èas prostý a prùbìhový.  I hadn't believed it until I saw it with my own eyes. = Nevěřila jsem tomu, dokud jsem to neviděla na vlastní oči.
  There were heavy floods last month because it had been raining for several weeks. = Minulý měsíc byly velké povodně, protože několik týdnů pršelo.


  PAST PERFECT

    POSITIVE SENTENCE NEGATIVE SENTENCE QUESTION
  simple I / you / he / she / it we / they had seen. I / you / he / she / it / we / they hadn't seen. Had I / you / he / ... seen?
  continuous I / you / he / she / it / we / they had been trying. I / you / he / she / it / we / they hadn't been trying. Had I / you / he / ... been trying?

  1. Past perfect simple


  2. HAD + DONE / GONE / SEEN / BELIEVED
   (3rd form of verbs = past participle)

   Činnost nebo událost, která se odehrála před jinou činností či událostí v minulosti; užívá se, když se chcete vrátit ve vyprávění zpět k předcházející události.

   Had they locked the door before they left? Zamkli dveře než odešli?
   They hadn't known about the disaster before they saw it on TV. Nevěděli o té katastrofě, dokud ji neviděli v televizi.
   The landscape in this area had looked wonderful before the floods came. Než přišly povodně, vypadala krajina v této oblasti úžasně.

  3. Past perfect continuous


  4. HAD + BEEN + DOING / GOING / ...

   Činnost, která probíhala před tím, než se stalo něco dalšího a v době, kdy se něco dalšího stalo; vztah mezi předminulým prostým a průběhovým je podobný jako vztah mezi předpřítomným prostým a průběhovým časem.

   Činnost, jejíž průběh skončil v momentě, kdy se stalo něco jiného.

   She had been studying Spanish for 2 years when she came to our class. Studovala španělštinu dva roky, když přišla do naší třídy.
   George resigned last week. He had been working for our company for 12 years. George minulý týden podal výpověď. Pracoval pro naši společnost 12 let.
   Peter gave up playing American football a few years ago. He had been playing since 1997. Peter přestal hrát americký fotbal před několika lety. Hrál ho od roku 1997.

  5. Více příkladů

   Before we started the negotiation she had whispered to me that she had been worried about her position in the company. I assured her there was nothing to be worried about.
   Before we set off for the journey we had examined the car carefully. It had been alright. However, after a few miles the car broke down.

  Nyní už můžete přejít na cvičení 4. lekce.

  Cvičení 1  prw2