www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce

 

2. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 2 - Past simple, continuous, passive. Minulý èas prostý, prùbìhový, trpný rod.
  1. Form

     POSITIVE SENTENCE NEGATIVE SENTENCE QUESTION
   Past simple - active minulý prostý I / you / he / she / it / we / they elected. I / you / ... didn't elect. Did I / you / ... elect?
   passive You / we / they were elected.
   I / he / she / it was elected.
   You / we / they weren't elected.
   I / he / she / it wasn't elected.
   Were you / ... elected?
   Was I / he / ... elected?
   Past continuous - active minulý průběhový You / we / they were voting.
   I / he / she / it was voting.
   You / we / they weren't voting.
   I / he / she / it wasn't voting.
   Were you / ... voting?
   Was I / he /... voting?
   passive You / we / they were being followed.
   I / he / she / it was being followed.
   You / we / they weren't being followed.
   I / he / she / it wasn't being followed.
   Were you / ... being followed?
   Was I / he ... being followed?

  2. Past simple


  3. činnosti po sobě následující I unlocked the door, entered the room, and found an envelope on the floor.
   obecné činnosti a stavy We had a good time.

  4. Past continuous


  5. činnost probíhající v určitém okamžiku v minulosti She was doing her work at 12.00am.
   činnost probíhající po nějakou dobu (po celou udanou dobu) I was solving the problem the whole morning.
   po spojce "while" While I was running to catch the bus, I fell down and broke my leg.
   pro kontrast náhlé a probíhající činnosti I was having lunch when my mother came.

  6. Passive


  7. The Dome was being renovated when we saw it.
   The Dome was renovated last year.

  Nyní už můžete přejít na cvičení 2. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2