www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Intermediate 1 (støednì pokroèilí 1)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
  2. lekce

 

3. lekce
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2

 •   4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 3 - Present perfect simple and continuous. Pøedpøítomný èas prostý a prùbìhový.
  PRESENT PERFECT

    POSITIVE SENTENCE NEGATIVE SENTENCE QUESTION
  simple I / you / we / they have invested.
  He / she / it has invested.
  I / you / we / they haven't invested.
  He / she / it hasn't invested.
  Have I / you / we / they invested?
  Has he / she / it invested?
  continuous I / you / we / they have been investing.
  He / she / it has been investing.
  I / you / we / they haven't been investing.
  He / she / it hasn't been investing.
  Have I / you / we / they been investing?
  Has he / she / it been investing?
  1. Present perfect simple

   Činnost nebo událost, která se stala někdy v minulosti - není podstatné kdy (čas nesmí být uveden ani nesmí vyplynout z kontextu, kdy se událost stala, jinak jde o čas minulý); lze použít jen časová určení: already, yet, ever, never, recently, this month, this ...

   I have already purchased a flat X I purchased a flat last month.

   Stav, který trvá od určité doby v minulosti po současnost - používají se časové předložky "for" a "since". (Chci zdůraznit, že tento stav trval již v minulosti a trvá stále. Pokud chcete říci, že něco trvá jen teď , použijete přítomný čas.)

   I have lived here since 1999 X I am living in Prague at the moment. I live in Prague.

   Činnost, která se stala "poprvé", "podruhé" apod. "This is the third time he has had a phone call during the last 15 minutes." = "Tohle je potřetí, co telefonuje během posledních 15 minut."

   This is the first time I have been on a business trip. OR I have never been on a business trip before.

  2. Present perfect continuous

   Činnost, která začala probíhat v minulosti a stále probíhá; udává se doba - od kdy, jak dlouho už (nejenže činnost probíhá v tomto okamžiku, ale probíhala už nějakou dobu v minulosti.)

   I have been trying to repair the car for 2 hours. X I am trying to repair the car at the moment.

   Činnost, která probíhala do teď a právě skončila.

   I'm exhausted! I have been repairing the car for 2 hours.   (I am not repairing the car any more. I have just finished.)

  3. I have done X I have been doing


  4. I have prepared the report. = Připravila jsem tu zprávu.
   X    
   I have been preparing the report since morning. = Od rána tu zprávu připravuji.

   Present perfect simple
   se používá pro ukončenou činnost (I have written, I have seen, I have met), nebo obecný stav (I have wanted, I have lived, I have known).
   X Present perfect continuous
   se používá pro činnosti probíhající - stále ještě probíhají, anebo právě přestaly probíhat (I have been writing, I have been waiting, I have been negotiating).

  Nyní už můžete přejít na cvičení 3. lekce.

  Cvičení 1 | Cvičení 2  prw2