www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 2 (začátečníci 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 1 - Past tense - was/were. Minulý čas - byl/byli.


  1. Anglické ukazovací zájmeno "this", tento, má tvar množného čísla "these", tito. Ukazovací zájmeno "that", tamten, má množné číslo "those", tamti.

     this - toto, tento, tato these - tito, tyto  
     that - tamto, tamten, tamta those - tamti, tamty  

  2. "This" se používá, pokud mluvíte o něčem, co je na dosah ruky. "That" se používá, když mluvíte o něčem vzdálenějším.

   This is my cap    znamená, že máte čepici na hlavě, dotýkáte se jí, anebo ji držíte (je na dosah ruky)
   That cap is nice   znamená, že koukáte na čepici ve výloze nebo na hlavě někoho jiného (není na dosah ruky)


   podobně v množném čísle:

   These are my friends.   znamená, že jste se svými kamarády a představujete je někomu, koho potkáte
   Those are my friends.   znamená, že ukazujete někomu své kamarády, kteří jsou například na druhé straně ulice

  3. "This" a "that" můžeme přeložit také jako "to".Jaký je tedy rozdíl v použití osobního zájmena "it" a ukazovacího "this", "that"? It se používá tehdy, pokud mluvíte o někom nebo něčem, co není přítomné hovoru. Pokud na něco ukazujete, použijete ukazovací "this" nebo "that".

   Look! That's George.    Podívej! To je George.
   Who's this? This is my collegue Mrs. Robinson.   Kdo je to? To je má kolegyně paní Robinsonová.
   It was her bag.   To byla její taška.
   Who was the woman in your office? It was my friend.   Kdo byla ta žena ve tvé kanceláři? To byla má kamádka.

  4. Jistě jste si všimli, že funkci ukazovacího zájmena v poslední větě zastupuje určitý člen "the" - " Who was the woman in your office?". Pokud mluvíme o někom určitém, co ale není ve chvíli hovoru přítomné, použijeme "the".

   ta žena
    = 
   the woman
   ten muž
    = 
   the man
   to dítě
   =
   the child
   ale
   tato žena
   =
   this woman
   tamten muž
   =
   that man


  Nyní už můžete přejít na cvičení 1. lekce.

  Cvičení 1  prw2