www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 2 (zaèáteèníci 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce
 • Cvičení 1

 •   2. lekce
    3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  V úrovni jsou dostupné následující lekce:
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 1 - Past tense - was/were. MinulĂ˝ èas - byl/byli.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 2 - Past simple 1. MinulĂ˝ èas prostĂ˝ 1.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 3 - Past simple - question and negative. MinulĂ˝ èas prostĂ˝ - otázka a zápor.
  Lekci jste dosud nezačal.Lekce 4 - Prepositions of time. PøedloĹľky èasovĂ©.


  Legenda:
  Lekci jste již dokončil Lekci máte rozpracovanou Lekci jste dosud nezačal


  prw2