www.online-skola.cz
English for everyone - anglická gramatika
přehled kurzů

Elementary 2 (začátečníci 2)

 Ukázkové lekce:

  1. lekce

 

2. lekce
 • Cvičení 1

 •   3. lekce
    4. lekce

  Opakovací test z úrovně


  K pokračování do další úrovně zbývá ještě 100 %

   


    Poslat komentář

  Lekce 2 - Past simple 1.
  Minulý čas prostý 1.
  1. lived, wrote, started, created, had, played, enjoyed - jsou minulé tvary sloves

   Anglická slovesa dělíme na pravidelná a nepravidelná.


   1. Pravidelná slovesa se tvoří přidáním koncovky -ed k infinitivu slovesa.

    PLAY + ED = PLAYED
    START + ED = STARTED


    Mezi pravidelná slovesa patří například:   work, play, imagine, believe, finish, cook, walk, show, carry, cry, enjoy etc.


    Změny psaní:

    - ve slovesech končících na -y:

    carry - carried
    cry- cried
    try- tried
    study- studied

    y se mění na i
    (pokud stojí y za jinou samohláskou jako
    například ve slově play, enjoy, y se nemění.)

    - ve slovesech:

    stop - stopped
    plan- planned

    se zdvojuje poslední souhláska slovesa

    - ve slovesech končících na -e jako:

    love - loved
    like- liked
    hate- hated

    se přidává jen koncové -d

   2. Nepravidelná slovesa mají jiný tvar minulého času, který se netvoří koncovkou - ed. Tyto tvary se nejlépe naučte nazpaměť.

    begin began
    breakbroke
    bringbrought
    buildbuilt
    buybought
    catchcaught
    come came
    dodid
    drinkdrank
    eatate
    fallfell
    findfound
    fly flew
    forgetforgot
    getgot
    givegave
    gowent
    havehad
    know knew
    leaveleft
    makemade
    meetmet
    paypaid
    putput
    read read
    saysaid
    seesaw
    sitsat
    sleepslept
    speakspoke
    stand stood
    taketook
    telltold
    thinkthought
    winwon
    writewrote


  2. Příklady

   When I was younger I hated olives. Now I love them.
   Five years ago I planned to get married, but I am still single.
   Martin built a house for his family two years ago.
   We went to the cinema. We enjoyed the film. It finished at 10 p.m. Then we chatted in a pub for a while. I came home the next morning.  Nyní už můžete přejít na cvičení 2. lekce.

  Cvičení 1  prw2