Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (začátečníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteří již nějaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještě utvořit větu, anebo to zapomněli.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Personal pronouns and the verb "to be". Osobní zájmena a sloveso "být".2. lekce (ukázka) - Verb "to be" - negative. Sloveso "být" - zápor.
  3. lekce (ukázka) - Verb "to be" - question. Sloveso "být" - otázka.4. lekce (ukázka) - Plural nouns, numbers. Množná čísla, číslovky.
  5. lekce - Read, write, hear, … and other verbs. Číst, psát, slyšet, … a jiná slovesa.6. lekce - Negative - don't, doesn't. Zápor plnovýznamových sloves.
  7. lekce - Questions. Otázky.8. lekce - Questions - Where, when, what, … . Otázky - Kde, kdy, co, … .
  9. lekce - Possessive pronouns - my, your, … . Přivlastňovací zájmena - můj, tvůj, … .10. lekce - This - these, that - those. Tento - tito, tamten - tamti.
  11. lekce - Prepositions of place. Místní předložky.12. lekce - There is, there are. Je tam, jsou tam.
  13. lekce - Much, many, a lot of, few, little. Mnoho, málo.14. lekce - Prepositions of place – in, at, on. Místní předložky – v, u, na.
  15. lekce - Use of some, any, a. Použití "some, any" a neurčitého členu "a".16. lekce - Use of “a/the”. Použití “a/the”.
  17. lekce - Numerals of sequence. Dates. Řadové číslovky. Data.18. lekce - What’s the time? Kolik je hodin?
  19. lekce - Prepositions of time. Časové předložky.20. lekce - Imperative – Don’t do it! Příkaz – Nedělej to!
  21. lekce - Verbs with –ing suffix (go swimming, ...). Slovesa s příponou –ing (jít plavat, ...).22. lekce - Have got/have. Mít, vlastnit.
  23. lekce - Was/were. Byl/byli.24. lekce - Can/could. Může/mohl.
  25. lekce - Do/make. Dělat.
 • Elementary 2 (začátečníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o současných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mírně pokročilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech časů, naučíte se nejdůležitější předložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mírně pokročilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné časy a naučíte se gramatiku potřebnou k vyjadřování složitějších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (středně pokročilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úředního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (středně pokročilí 2)
  Pokročilá gramatika pro ty, kdo se chtějí umět vyjadřovat na vysoké úrovni a chtějí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2