Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (začátečníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteří již nějaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještě utvořit větu, anebo to zapomněli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (začátečníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o současných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mírně pokročilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech časů, naučíte se nejdůležitější předložky a typická anglická slovní spojení.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present simple. Přítomný čas prostý.2. lekce (ukázka) - Present continuous. Přítomný čas průběhový.
  3. lekce (ukázka) - Present simple X Present continuous. Přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový.4. lekce (ukázka) - Have X have got. Mít, vlastnit.
  5. lekce - Past simple. Minulý čas prostý.6. lekce - Past simple - question and negative. Minulý čas prostý - otázka a zápor.
  7. lekce - Past continuous. Minulý čas průběhový.8. lekce - Past continuous X past simple. Čas minulý průběhový X čas minulý prostý.
  9. lekce - Questions - when, where, who, what, which, ... . Otázky - kdy, kde, kdo, co, který, ... .10. lekce - Quantity and Countability (much - many, little - few, a lot of, plenty of, etc.). Množství a počitatelnost.
  11. lekce - Some, any. Countability. Some, any. Počitatelnost.12. lekce - Any, no. Any, no.
  13. lekce - Articles I. a / the - basic difference. Členy I. a / the - základní rozdíl.14. lekce - Articles II. a / the - jobs / names. Členy II. Zaměstnání, jména.
  15. lekce - The / no article. The / bez členu.16. lekce - All - whole - every. All - whole - every.
  17. lekce - Prepositions on / in / at / into. Předložky on / in / at / into.18. lekce - Prepositions over, through, ... . Předložky over, through, ... .
  19. lekce - Verb + preposition. Sloveso + předložka.20. lekce - Verb followed by verb in infinitive (hope to do). Sloveso následované slovesem v infinitivu (hope to do).
  21. lekce - Verb followed by verb with –ing (enjoy doing). Sloveso následované –ing (enjoy doing).22. lekce - Future - will. Budoucnost - will.
  23. lekce - Future - will x going to. Budoucnost - will x going to.24. lekce - Will / shall. Will / shall.
  25. lekce - Modal verbs - can (be able) / must, mustn't / need, needn't. Modální slovesa - can (be able) / must, mustn't / need, needn't.
 • Pre-intermediate 2 (mírně pokročilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné časy a naučíte se gramatiku potřebnou k vyjadřování složitějších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (středně pokročilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úředního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (středně pokročilí 2)
  Pokročilá gramatika pro ty, kdo se chtějí umět vyjadřovat na vysoké úrovni a chtějí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2