Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (začátečníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteří již nějaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještě utvořit větu, anebo to zapomněli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (začátečníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o současných, minulých i budoucích událostech.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Past tense - was/were. Minulý čas - byl/byli. 2. lekce (ukázka) - Past simple 1. Minulý čas prostý 1.
  3. lekce (ukázka) - Past simple - question and negative. Minulý čas prostý - otázka a zápor.4. lekce (ukázka) - Prepositions of time. Předložky časové.
  5. lekce - Prepositions of place - in, at, on. Předložky místní - v, u, na.6. lekce - Prepositions of place 2 - in, at, to. Předložky místní 2.
  7. lekce - Comparative adjectives. Přídavná jména druhého stupně.8. lekce - Superlative adjectives. Třetí stupeň přídavných jmen.
  9. lekce - Possessive pronouns - mine, yours, ... . Přivlastňovací zájmena - moje, tvoje, ... .10. lekce - As ... as, than. Tak ... jako, než.
  11. lekce - Present continuous. Přítomný čas průběhový.12. lekce - Past continuous: I am doing - I was doing. Minulý čas průběhový.
  13. lekce - It ... . (It's raining.) Nevyjádřený podmět. (Prší.)14. lekce - Future - going to. Budoucnost - chystat se.
  15. lekce - Future with going to vs. present continuous. Budoucnost s going to vs. přítomný čas průběhový.16. lekce - Infinitive of purpose. Účelové věty vyjádřené infinitivem.
  17. lekce - Adverbs made from adjectives. Příslovce tvořená z přídavných jmen.18. lekce - Prepositions with verbs (wait for, pay by, look for, ...). Předložky se slovesy (wait for, pay by, look for, ...).
  19. lekce - Go with prepositions. Sloveso "go" s předložkami.20. lekce - Present perfect simple - basic usage, forms of verbs. Předpřítomný čas - základní použití, tvary sloves.
  21. lekce - Present perfect simple - I've just ... , I've already ... , I haven't ... yet. Předpřítomný čas.22. lekce - Present perfect simple vs. past simple. Předpřítomný čas vs. minulý čas.
  23. lekce - And, so, but, or, because. And, so, but, or, because.24. lekce - One / ones. One / ones.
  25. lekce - Tenses and expressions of time (usually, last year, tomorrow, etc.). Časy a vyjádření času (usually, last year, tomorrow, etc.).26. lekce - Must and have to. Muset.
  27. lekce - Should (advice). Mít (rada).
 • Pre-intermediate 1 (mírně pokročilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech časů, naučíte se nejdůležitější předložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mírně pokročilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné časy a naučíte se gramatiku potřebnou k vyjadřování složitějších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (středně pokročilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úředního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (středně pokročilí 2)
  Pokročilá gramatika pro ty, kdo se chtějí umět vyjadřovat na vysoké úrovni a chtějí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2