Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (začátečníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteří již nějaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještě utvořit větu, anebo to zapomněli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (začátečníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o současných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mírně pokročilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech časů, naučíte se nejdůležitější předložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mírně pokročilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné časy a naučíte se gramatiku potřebnou k vyjadřování složitějších myšlenek.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present and past. Minulost a přítomnost.2. lekce (ukázka) - Prepositions "like X as". Předložka "jako".
  3. lekce (ukázka) - Comparative and superlative adjectives. Druhý a třetí stupeň přídavných jmen.4. lekce (ukázka) - Adjectives with -ing / -ed (interesting / interested). Přídavná jména s -ing / -ed (zajímavý / zaujat).
  5. lekce - Present perfect 1. Předpřítomný čas 1.6. lekce - Present perfect 2. Předpřítomný čas 2.
  7. lekce - Present perfect 3 - for / since / just / this week. Předpřítomný čas 3.8. lekce - Should, have to. Mít za povinnost, muset.
  9. lekce - Must, Need X Have To. Muset.10. lekce - May, Might, Can. Moci, možná.
  11. lekce - Should have, could have, must have, might have, may have - certainty. Vyjádření nejistoty pomocí modálních sloves should, could, must, might, may.12. lekce - Both, neither, either, none. Both, neither, either, none - kvantifikátory.
  13. lekce - Reflexive pronouns - myself, by myself, on my own. Zvratná zájmena - myself, by myself, on my own.14. lekce - Verb + preposition - like, go, finish. Spojení slovesa a předložky u sloves like, go, finish.
  15. lekce - Reported speech. Nepřímá řeč.16. lekce - Relative clauses - who, that, which. Vztažné věty - who, that, which.
  17. lekce - The man I know X the man that knows me. Muž, kterého znám X muž, který mne zná: The man I know X the man that knows me.18. lekce - Multi-word verbs, phrasal verbs 1. Slovesa složená z více slov, frázová slovesa 1.
  19. lekce - Phrasal verbs 2. Frázová slovesa 2.20. lekce - Time and conditional clauses [first conditional]. Časové a podmínkové věty - první kondicionál.
  21. lekce - 2nd conditional, 3rd conditional. 2. a 3. kondicionál.22. lekce - Clauses with although, though, however, in spite of, despite ... . Věty s although, though, however, in spite of, despite ... .
  23. lekce - Present perfect continuous. Předpřítomný čas průběhový.24. lekce - Passives 1 - is done, was done, will be done. Pasiva 1 - is done, was done, will be done.
  25. lekce - Passive 2 - continuous tenses, present perfect. Pasivum 2 - průběhové časy, předpřítomný čas.26. lekce - Negative in various tenses. Zápor v různých časech.
 • Intermediate 1 (středně pokročilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úředního charakteru.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 2 (středně pokročilí 2)
  Pokročilá gramatika pro ty, kdo se chtějí umět vyjadřovat na vysoké úrovni a chtějí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2