Nepřihlášen
 
English for everyone - anglická gramatika
 • je kurz angličtiny pro ty, kteří se chtějí učit v klidu a pohodlí svého domova či kanceláře
 • umožňuje vylepšit schopnost používat správné gramatické konstrukce při komunikaci
 • v kurzu se naučíte veškerou gramatiku potřebnou pro komunikaci na úrovni, které chcete dosáhnout (6 úrovní od základní po více pokročilou)
 • umožní Vám doplnit mezery v gramatice a upevní i to, co znáte, ale neumíte použít v praxi
 • nabízí Vám přehledné a názorné vysvětlení gramatiky s mnoha příklady, ukázkami využití gramatiky v reálných situacích i výjimkami z pravidel
 • nová gramatika je představována po malých úsecích a umožňuje tak lepší osvojení konkrétního jevu
 • lekce Vás nebudou zbytečně zatěžovat obtížnou slovní zásobou
 • virtuální učitel monitoruje Vaše zlepšení v průběhu kurzu
V tomto kurzu jsou připraveny následující úrovně:
 • Elementary 1 (začátečníci 1)
  Základy gramatiky pro ty, kteří již nějaké to anglické slovo zaslechli, ale neumí ještě utvořit větu, anebo to zapomněli.

  Obsah úrovně »    


 • Elementary 2 (začátečníci 2)
  Gramatika v této úrovni je nutná pro jednoduchou konverzaci o současných, minulých i budoucích událostech.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 1 (mírně pokročilí 1)
  V této úrovni si prohloubíte znalost všech časů, naučíte se nejdůležitější předložky a typická anglická slovní spojení.

  Obsah úrovně »    


 • Pre-intermediate 2 (mírně pokročilí 2)
  Zde si upevníte svou schopnost používat slovesné časy a naučíte se gramatiku potřebnou k vyjadřování složitějších myšlenek.

  Obsah úrovně »    


 • Intermediate 1 (středně pokročilí 1)
  Gramatika v této úrovni Vám umožní vést konverzaci na jakkoli složité téma a psát dopisy úředního charakteru.

  Úroveň obsahuje tyto lekce:
  1. lekce (ukázka) - Present simple, continuous, passive. Přítomný čas prostý, průběhový, trpný rod.2. lekce (ukázka) - Past simple, continuous, passive. Minulý čas prostý, průběhový, trpný rod.
  3. lekce (ukázka) - Present perfect simple and continuous. Předpřítomný čas prostý a průběhový. 4. lekce (ukázka) - Past perfect simple and continuous. Předminulý čas prostý a průběhový.
  5. lekce - Present and Past Perfect - Passive. Předpřítomný a předminulý čas - trpný rod.6. lekce - Modal verbs - shall/can, should/could, should have/could have. Modální slovesa.
  7. lekce - Must, have to, had to, must have been. Musí, musel.8. lekce - Prepositions on, in, at. Předložky on, in, at.
  9. lekce - Adjective + preposition. Přídavné jméno + předložka. 10. lekce - Noun + preposition. Podstatné jméno + předložka.
  11. lekce - Future forms - will, going to, present continuous, shall. Budoucí čas - will, going to, přítomný čas průběhový, shall.12. lekce - Will be doing and will have done. Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas.
  13. lekce - Conjunctions - for, during, while. Spojky - for, during, while.14. lekce - Clauses with -ing and -ed. Věty krácené gerundiem (-ing) a minulým participiem (-ed).
  15. lekce - Unless, as long as, providing, provided. Spojky unless, as long as, providing, provided.16. lekce - I used to do, I am used to doing (in various tenses). Opakovaný děj v minulosti, být zvyklý něco dělat (v různých časech).
  17. lekce - Reported speech. Souslednost časová/nepřímá řeč.18. lekce - Verbs followed by verbs with -ing, to (enjoy, hope...). Slovesa pojící se s gerundiem a infinitivem.
  19. lekce - Verbs followed by verbs with -ing or to. Slovesa doplněná gerundiem nebo infinitivem.20. lekce - Present perfect simple. Předpřítomný čas prostý.
  21. lekce - Present perfect continuous. Předpřítomný čas průběhový.22. lekce - Do you know where...? Pořádek slov ve větách vložených do tázací věty. Typ: Do you know where...?
  23. lekce - I want you to... Vazba slovesa a předmětu. Typ: I want you to ...24. lekce - Enough, too. Vyjádření českého "dost, příliš".
  25. lekce - Verbs followed by adjective or adverb (It smells good.). Slovesa pojící se s přídavným jménem nebo příslovcem (It smells good.).26. lekce - Prefer/I would rather. Gramatické konstrukce - prefer/I would rather.
  27. lekce - Irregular verbs in groups (past simple, past participle). Nepravidelná slovesa ve skupinách (minulý čas prostý, minulé participium).
 • Intermediate 2 (středně pokročilí 2)
  Pokročilá gramatika pro ty, kdo se chtějí umět vyjadřovat na vysoké úrovni a chtějí prohloubit své znalosti gramatiky.

  Obsah úrovně »    


  Poslat komentářTip
Proč se zaregistrovat?
Protože získáte přístup do
 • kurzu anglické gramatiky
 • kurzu 2000 nejpoužívanějších anglických slov
 • ... a dalších sekcí
 
prw2